Zgodnie z przepisami prawa, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym, które są zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny

Czy babcia lub dziadek dostaną zasiłek za opiekę nad wnukiem?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom sprawującym opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny. W przypadku wnuków, pracujący dziadkowie mogą sprawować opiekę nad nimi w czasie choroby i mieć prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy dziadkowie muszą mieszkać z wnukiem, żeby dostać zasiłek opiekuńczy?

Interpretacja zwrotu „pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki” może być trudna. Sąd Najwyższy wskazał, że nie ma możliwości ścisłego i wyczerpującego wyliczenia elementów, które wskazują na pozostawanie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z przepisami prawa, pracujący dziadkowie mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad wnukami w przypadku, gdy wnuki mieszczą się w definicji „innych członków rodziny” i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki

 

Procedura składania wniosku o L4 dla chorego wnuczka:

1. Skonsultuj się z lekarzem: Jeśli wnuczek jest chory i potrzebuje opieki, pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z lekarzem. Lekarz oceni stan zdrowia wnuczka i podejmie decyzję, czy wystawić zwolnienie lekarskie.

2. Zbierz niezbędne dokumenty: Przed złożeniem wniosku o L4 dla wnuczka, warto przygotować niezbędne dokumenty, takie jak:

   – Dokument potwierdzający pokrewieństwo (np. akt urodzenia wnuczka).

   – Dokument potwierdzający opiekę nad wnuczkiem (np. zaświadczenie o opiece prawnego opiekuna).

3. Skontaktuj się z pracodawcą: Jeśli jesteś zatrudniony, skontaktuj się z pracodawcą i poinformuj go o konieczności wzięcia zwolnienia lekarskiego na opiekę nad wnuczkiem. Pracodawca może poprosić o dostarczenie odpowiednich dokumentów.

4. Złóż wniosek o L4:

5. Pamiętaj o terminach: Ważne jest, aby złożyć wniosek o L4 dla wnuczka w odpowiednim terminie. 

6. Śledź postęp wniosku: Po złożeniu wniosku o L4 dla wnuczka warto śledzić jego postęp i być na bieżąco z informacjami dotyczącymi przyznania zwolnienia lekarskiego.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy, śmiało pytaj, zawsze chętnie pomogę i udzielę wsparcia.