Jeśli jesteś rodzicem, masz prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest przeznaczony dla rodziców, którzy chcą poświęcić czas na wychowanie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat. W Polsce urlop wychowawczy trwa do 36 miesięcy i jest BEZPŁATNY!

Jeśli pracujesz na umowie o pracę na czas nieokreślony, pracodawca nie może zwolnić cię z pracy z powodu korzystania z urlopu wychowawczego. Masz również prawo do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego.

Przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, powinieneś powiadomić swojego pracodawcę o swoim zamiarze skorzystania z urlopu i przedstawić mu odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.