W odpowiedzi na rosnące potrzeby współczesnych rodziców, rząd wprowadza kompleksowy program „Aktywny Rodzic”, który ma na celu wsparcie rodziców w różnych aspektach ich życia zawodowego i rodzinnego. Ustawa, podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życie 1 października 2024 roku, wprowadzając trzy kluczowe inicjatywy: „Aktywnie w Domu”, „Aktywnie w Żłobku” oraz „Aktywny Rodzic w Pracy”. Każda z nich ma za zadanie dostosować system wsparcia do indywidualnych potrzeb i sytuacji rodziców.

Inicjatywa 1: „Aktywnie w Domu” 🏡

🕒  To inicjatywa mająca na celu wsparcie rodziców wychowujących dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą korzystać z form zorganizowanej opieki, takiej jak żłobki czy kluby dziecięce 🍼👶.

🤔„Aktywnie w domu” to świadczenie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie, przysługujące przez 24 miesiące, które ma wesprzeć rodziców w domowym wychowywaniu swoich dzieci. To nowość w systemie wsparcia, która poszerza możliwości rodziców, dając im swobodę w decydowaniu o najlepszej formie opieki nad swoim dzieckiem 🌟.

Dla kogo jest to świadczenie? 👨‍👩‍👧‍👦

Świadczenie jest dostępne dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają do żłobka ani innych form opieki dziennej. Jest to opcja szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy zdecydują się na pozostanie w domu z dzieckiem, niezależnie od ich statusu zawodowego.

👉 Jakie są korzyści?

1️⃣ Wsparcie Finansowe: Dodatkowe środki finansowe mogą pomóc rodzicom w zabezpieczeniu potrzeb dziecka, takich jak opieka zdrowotna, edukacja wczesnodziecięca czy nawet codzienne wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

2️⃣  Elastyczność: Rodzice mają wolność w wyborze, jak najlepiej wykorzystać środki, co daje im większą kontrolę nad wychowaniem i rozwojem dziecka.

3️⃣ Bez Warunków Dochodowych: Świadczenie jest dostępne bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych, co upraszcza proces aplikacyjny i czyni wsparcie dostępnym szerszej grupie odbiorców.

👉 Jak ubiegać się o świadczenie? 📝

Aplikowanie o „Aktywnie w domu” będzie możliwe przez lokalne urzędy, a szczegółowe informacje o procesie aplikacji powinny być dostępne wkrótce na stronach rządowych oraz w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. 

Inicjatywa 2: „Aktywnie w Żłobku” 🍼

PROGRAM „AKTYWNIE W ŻŁOBKU” JEST CZĘŚCIĄ INICJATYWY „AKTYWNY RODZIC”, KTÓRA STARTUJE 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU. 🚀

2️⃣ DLA KOGO?

PROGRAM SKIEROWANY DO RODZICÓW DZIECI DO 3 LAT, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO LUB SĄ POD OPIEKĄ DZIENNEGO OPIEKUNA. 🧸🍼

3️⃣ WARUNKI PROGRAMU

ŚWIADCZENIE DO 1500 ZŁ MIESIĘCZNIE NA DZIECKO, DO 1900 ZŁ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. KWOTA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ RZECZYWISTEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA OPIEKĘ. 💵🆙

 

 

Inicjatywa 3: „Aktywny Rodzic w Pracy” 💼

🌟 Program „Aktywny Rodzic” 🍼, uruchomiony przez rząd w odpowiedzi na potrzeby współczesnych rodzin 👨‍👩‍👧‍👦, oferuje wsparcie finansowe rodzicom wychowującym małe dzieci, którzy chcą wrócić do pracy. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”.

1️⃣ Cel i Beneficjenci 🎯

Celem tego świadczenia jest umożliwienie rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Program adresowany jest do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy 👶. Istotne jest, że świadczenie to jest dostępne również dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy mogą otrzymać zwiększone wsparcie finansowe.

2️⃣ Warunki i Wysokość Świadczenia 💰

Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach „Aktywnych rodziców w pracy”, rodzice muszą być aktywni zawodowo. Świadczenie wynosi 1500 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy. W przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta może wzrosnąć do 1900 zł miesięcznie. Świadczenia mają za zadanie zrekompensować koszty związane z opieką nad dzieckiem, umożliwiając rodzicom skoncentrowanie się na pracy zawodowej.

 3️⃣ Procedura Aplikacyjna 📑
Program „Aktywny Rodzic” ruszy w październiku 2024 roku. Aby skorzystać ze świadczenia, rodzice muszą złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Procedura ta ma być prosta i intuicyjna, aby jak najwięcej uprawnionych rodziców mogło z niej skorzystać.

4️⃣ Długoterminowe Korzyści 🌍

„Program Aktywny Rodzic” ma na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale również społeczne i zawodowe reaktywowanie rodziców. Poprzez pomoc w powrocie do pracy, program ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej wśród rodziców małych dzieci, co jest kluczowe z perspektywy długoterminowego rozwoju gospodarczego kraju.

Jak skorzystać z programu?

📝 Proces aplikacyjny: Aplikacje o wsparcie z każdej z inicjatyw będą przyjmowane przez lokalne urzędy administracji publicznej. Wszystkie niezbędne informacje o dokumentach, terminach i kryteriach kwalifikacyjnych będą publikowane na stronach rządowych oraz w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Program „Aktywny Rodzic” stanowi ważny krok w kierunku wsparcia rodziców w różnorodnych aspektach ich życia. Dzięki różnym inicjatywom programu, rodzice będą mogli dostosować swoje życie zawodowe i rodzinne do swoich potrzeb, co przyczyni się do lepszego balansu i większego zadowolenia z życia rodzinnego. Celem jest stworzenie społeczeństwa, w którym rodzicielstwo jest wspierane na każdym kroku, a dzieci mają zapewnione najlepsze warunki do rozwoju i wzrostu. 🌟

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy, zapraszam Cie  konsultację  🙂

Zawsze chętnie pomogę i udzielę wsparcia!